Štampa

Era mini dental implant system

Slika-13

Slika-14

Zimmer Dental je ekskluzivni distributer “Era” mini dentalnih implantata za ceo svet.

Dizajnirani za dugoročnu stabilizaciju proteze i za tranziciju, “Era”mini implantati omogucavaju korekciju ugla za 0, 5, 11 i 17 stepeni. Ove četiri opcije pružaju fleksibilnost pri dobijanju željenih rezultata.

Indikacije za upotrebu:

2.2mm i 3.25mm "Era" mini dentalni implantni sistemi su namenjeni kako za dugoročnu upotrebu tako i za privremenu hiruršku implantaciju u gornju ili donju vilicu pacijenta da bi obezbedio imedijalno opterećenje protetskog sistema, kao sto su veštacki zubi, a da bi se na taj način povratila funkcija žvakanja pacijenta.

Imedijalno postavljanje "Era" mini implantata se jedino sprovodi onda kada pozicija implantata pruža adekvatnu količinu i kvalitet kosti da bi se dozvolila propisna imedijalna mehanička stabilizacija samourezujućeg implantata u kost i tamo gde okluzalne i lateralne sile mogu biti limitirane sa odgovarajućim zagrižajem i mekom ishranom.

slika-15