Štampa

Trabekular Metal Implant TM

"Trabecular Metal" materijal je napravljen od biokompatibilnog tantaluma.

"Trabekulr Metal" materijal je napravljen od tantaluma, elementa broj 73 u tabeli hemijskih elemenata. Tantalum je visoko biokompatibilan i otporan na koroziju. Korišćen je u različitim implantološkim spravama preko 60 godina, uključujući i dentalni implant 1940-ih. Per-Ingvar Branemark, poznat kao otac moderne implantologije, sproveo je istraživanje o oseointegraciji koristeći tantalum 1950-ih.

Slika-iz-kataloga-6

Iako su visoka biokompatibilnost i pasivne karakteristike tantaluma dokumentovane u prošlosti, cena i metode proizvodnje su limitirale njegovo korišćenje do kasnih 90-ih. Od tada, stotine i hiljade "Zimmer Trabcular Metal" Implantata je prodato u raznim granama medicine.

"Trabecular Metal" Tehnologija.

Slika-19

"Trabecular Metal" tehnologija je trodimenzionalni materijal, ne površina ili peskiranje. Njegova struktura je slična spongionalnoj kostii. "Trabecular Metal" ima preko 80% poroznosti.

Zimmer je koristio "Trabecular Metal" materijal više od decenije u ortopedskim implantološkim sredstvima.

Sada,  Zimmer donosi jedinstvenu tehnologiju u dentalnu implantologiju sa "Trabecular Metal Dental"Implant-om.

Zimmer Dental "MTX" – mikroteksturisana površina je postigla visoke rezultate u "bone-to-implant" kontaktu, sto je dokumentovano. "Trabecular Metal Dental Implant" poseduje osteokonduktivni središnji deo. "Trabecular Metal" pore nude strukturu nalik kosti.

Slika-20

"Trabecular Metal Implant" nudi dve površinske konfiguracije:

  • "MTX" - potpuno mikriteksturisana površina
  • 0.5mm mašinski obradjen vrh implantata

"Trabecular Metal Implant" poseduje „Platform Plus“ tehnologiju kao i "Tapered Screw-Vent" implantati.

"Trabecular Metal implant" ima konusni oblilk.

"Trabecular dental implant" koristi isti hirurški set kao i "Tapered Screw-Vent" implantati.