Tapered Screw-Vent Prosthetics

Štampa

Cement-retained Solutions

"Hex-Lock Contour Abutments" Zimmer-ov "Hex-Lock Contour Abutments" je dizajniran da pojednostavi proces rada. Karakteristike ove suprastrukture smanjuju facijalne...
Štampa

Screw Retained Solutions

"Tapered Abutments" "Tapered Abuments" su tradicionalni profili suprastruktura za parcijalnu i potpunu bezubost. Dizajn centralnog šrafa omogućava...
Štampa

Cast-To Gold Abutments

Postoje dve opcije ovog tipa suprastrukture:   "Cast – To Gold Abutments, Engaging" : angažuje unutrašnji heksagon kod implantata kada je to potrebno...
Štampa

Atačmeni za zubnu protezu

"Locator Attachments" Atačmeni za zubnu protezu, "Locator," drže protezu kada je minimalan broj 2Tapered Screw-Vent" implantata postavljen. Atačmeni za zubnu...