Proizvodi iz grupe Membrane.

Štampa

BioMend Membrana

"BioMend" apsorptivna kolagenska membrana je kompresovani, ne-trosni Tip 1 kolagen matriks izveden iz Ahilove tetive teleta. Membrana je papirno bela u suvom stanju sa teksturisanom...
Štampa

Socket Repair Membrana

"Socket Repair" membrana omogućava smanjenje vremena, jednostavnost, dokazane tehnike, samopouzdanje u rukama doktora. Dizajnirana je da asistira kod zalečenje rana u alveolarnom grebenu,...