Štampa

Sinus Lift Baloni

Zimmer Dental nudi veliki broj inovacija i rešenja da bi omogućio izvođenje procedura podizanja sinusa što komfornijim. Za minimimalno invazivne procedure Zimmer Dental nudi "Sinus Lift" balone, "RC Sinus Lift" set instrumenata za podizanje i otpuštanje šnajderove membrane, kao i minimalno invazivne setove za lateralni i krestalni pristup.

Lako se koristi

Vertikalno podizanje sinusa i količina veštačke kosti su u direktnoj proporciji sa količinom tečnosti koja se koristi da bi se podigao "Zimmer® Sinus Lift" balon.

Slika-33

Više opcija

Dostupan je u tri , jednokratne konfiguracije:

 • Ugaoni (Lateralni prozor/ Caldwell-ov luk)
 • Pravi (Krestalni/ Summers)
 • Mikro-mini (Krestalni/ Summers)

Minimalno invazivan

 • Asistira doktorima u podizanju atraumatične sinus membrane.
 • Dizajniran za nežno podizanje šnajderove membrane, što može smanjiti perforaciju.
 • Osteotomija manjeg dijametra, kako u krestalnom tako i u lateralnom prozoru. Pravi / ugaoni (3.5mm), mikro-mini (1.9mm).
 • Procedure podizanja sinusa se prilikom perforacije šnajderove membrane primenjuju u 56% slučajeva.
 • Služi kao pomoćno sredstvo za postavljanje kolagenske membrane, i može obezbediti pravilno postavljanje za veštačku kost.
 • Može se koristiti zajedno sa tradicionalnim i minimalno invazivnim metodama za osteotomiju, uključujući osteotome, piezzo operacije, i druge sinus setove za preparaciju sinusa.
 • Količina veštačke kosti je u direktnoj proporciji sa količinom tecnosti koja se koristi da bi se podigao balon (npr. 1cc tecnosti odgovara 1cc vestacke kosti).
 • Tradicionalna procedura podiže sinus za 2-3mm, ali sa 1cc tečnosti Sinus Lift Baloni podižu sinus za 6mm (+/- 0.5mm).

 • Lateralni pristup

sca-kit

Minimalno invazivan pristup lateralnom podizanju sinusa

 • Minimalan flap.
 • Manja veličina prozora nego kod tradicionalnog pristupa.
 • Instrumenti omogućavaju metodu otvaranja lateralnog zida blizu krestalnog.
 • Razvrtač je dizajniran da se koristi sa konvencionalni hirurškim motorom na 2,000 rpm.
 • Konusni LS ravrtač je dizajniran da kontrolise dubinu do 3.5mm bez korišćenja stopera.
 • Set sadrži sve alate za izvođenje lateralnog podizanja sinusa.

Krestalni pristup

sla-kit

Jedinstven dizajn borera

 • Glava S-razvrtaca dizajnirana je sa specijalnim strukturom sečiva tako da ostavlja tanak disk kosti između membrane i razvrtača (razvrtac nije u direktnom kontaktu sa membranom).
 • Može se koristiti u neporavnatim slučajevima.
 • Stoperi kontrolišu dubinu, 2-11mm.
 • Set sadrži sve alate za izvođenje lateralnog podizanja sinusa.