Štampa

Puros Block Allograft

"Puros Block Allograft"  zamenjuje potrebu za autogenom kosti obezbeđujuci sterilno pakovani blok kortikospongiozne kosti za implantaciju. On eleminiše potrebu za sekundarnom...