Štampa

NYU College of Dentistry Global Implantology Week,March 18 – 21, 2013

NYU College of Dentistry Global Implantology Week se održava od 18. do 21. marta 2013.godine. U okviru ovog kongresa bice obrađene različite teme i tehnike iz oblasti dentalne implantologije uz prisustvo velikog broja stručnjaka iz celog sveta.
Za više informacija, preuzmite brošuru sa donjeg linka